درباره دکتر مهدی رحمانی

دکتر مهدی رحمانی  فارغ التحصیل رشته پزشکی در سال 1371 در رشته پزشکی عمومی و فارغ التحصیل رشته تخصصی مغز و اعصاب در سال 1381 با تجربه نزدیک به 3 دهه خدمت در رشته پزشکی است، ایشان بعلت علاقه ایکه به طب درد و درمان‌های غیردارویی داشت عازم کشور کانادا شد تا بمدت 3 سال در رشته اکوپانکچر درد در کالج تورنتو تحصیل نماید، پشتکار و علاقه او باعث شد تا با رتبه عالی فارغ التحصیل شود. باوجودیکه امکان کار در کانادا برایش مقدور بود علاقه وافر به کشورش باعث شد تا تصمیم به مراجعت بگیرد و با تاسیس کلینیک مغز و اعصاب و ستون فقرات و طب درد، درمان بیماران دردمند هموطن خودرا بر زندگی عافیت طلبانه ترجیح دهد. باشد که با الطاف الهی درین مسیر هر روز توفیق بیشتری حاصل شود

بالا