خدمات

نوار مغزی

نوار مغزی

نوار مغزی

نوار مغزی بعنوان یک وسیله ارزشمند تشخیصی نر نورولوژی( بیماریهای مغز و اعساب) بالینی علیرغم ظهور دستگاههای تشخیصی جدید مانند ام آر آی و سی تی اسکن، هنوز بطور وسیعی استفاده می شود.
در طی 80 سالی که از شروع استفاده از دستگاههای نوار مغزی میگذرد ، دچار تغییرات وپیشرفتهای زیادی گردیده اند. بعلت استفاده نسبتا آسان و قیمت پایین ونیز عدم ایجاد ناراحتی وعارضه جانبی برای بیمار، بعنوان یک روش رایج مورد استفاده است. بیخطر بودن این روش به حدی است که میتوان در خانمهای باردار بدون هیچ دغدغه ای از آن استفاده کرد.
نوار مغزی عمدتا اطلاعاتی در باره فونکسیون وعملکرد مغزی فراهم میکند درحالیکه برسیهای تصویرنگاری مانند ام آر آی و سی تی اسکن ضایعات ساختمانی مغز را نشان میدهند. اگر بخواهیم مثالی برای فهم بهتر تفاوت آنها که اغلب مورد سوال بیماران است بزنیم شاید یک مثال خوب مقایسه عکس گرفتن از موتور یک ماشین و روشن کردن آن است.  مورد اول مانند انجام ام آر آی است که در آن شما متوجه اشکالات ساختمانی در موتور می شوید و مورد دوم مانند گرفتن نوار مغزی است که شما متوجه کارکرد موتور می شوید.
نوار مغزی یک نشانگر حساس فونکسیون مغزی است و قادر است حتی برخی اختلالات که در تصویرنگاری قادر به دیدن آنها نیستیم را نشان دهد مانند تغییرات متابولیک ناشی از کاهش قند خون و عدم تعادل الکترولیتی.
فعالیت الکتریکی مغزی یک پروسه مداوم ونوساندار در طول زندگی فرد است ولی نوار مغزی نشاندهنده تنها 20 تا 30 دقیقه از این فعالیت است. برای غلبه بر این محدودیت زمانی، در مواردیکه کیفیت متناوب دارد مانند بیماری اپی لپسی (صرع) از ثبت های 8 ساعته ویا طولانی تر با یا بدون ثبت ویدیویی کمک گرفته میشود
استفاده اصلی نوار مغزی در تشخیص و نیز تعیین نوع اپی لپسی است. بعلاوه نوار مغزی می تواند اطلاعات ارزشمندی را در تشخیص سایر اختلالات نورولوژی مانند آنسفالوپاتیهای متابولیک ،در افتراق دمانس، تشخیص آنسفالیتها (ضایعات التهابی مغز) مطالعه اختلالات خواب، بررسی تاثیرات دارویی و نیز تشخیص افتراقی و تعیین پیش آگهی بیمارانیکه در کما بسر میبرند ، فراهم نماید.
نوار مغزی در روانپزشکی نیز استفاده گسترده ای دارد و برای افتراق اختلالات ارگانیک از غیر ارگانیک( بزبان ساده تر اختلالات واقعی از ساختگی) در بیمارانیکه با کنفوزیون حاد ( گیجی و منگی ) ، یا سیکوز ( روان پریشی ) و.. ارجاع میشوند ، کاربرد دارد.
امروزه با کامپیوتریزه شدن دستگاههای نوار مغزی علاوه بر افزایش میزان دقت آنها ، کاربری آنها نیز آسانتر گردیده است.
در کلینیک نوار مغزی دکتر رحمانی تمام تلاش بر این است تا با استفاده از تجارب نزدیک به سه دهه کار پزشکی ، کار تشخیصی مطمئن ارائه گردد

بالا